Beskæftigelse og integrationsforvaltningen i Københavns kommune ønskede at få indsigt i, hvordan borgere og medarbejdere på jobcentrene, oplever processen omkring førtidspension, fleksjob og ressourceforløb.

September Love har udført fire borger interview og et gruppeinterview med medarbejderne på et jobcenter.

Resultatet er blevet to servicerejseforløb, som visualisere medarbejdernes oplevelse af systemet og borgernes rejser gennem systemet. Derudover er der blevet udarbejdet fire borgerportrætter og et dokument med handlingssituationer, der beskriver de punkter hvor borgerne på tværs oplever problemer.

Kontakt September Love for at få hjælp til projektbeskrivelse, borgerinddragelse og visualiseringer af komplekse serviceforløb, for at sikre en god innovationsproces.