Projektet for KVINFO var en afdækning af mentorer og mentees behov, som skulle hjælpe kunden med at skabe et endnu bedre mentornetværk.

September Love stod for interview og afdækning af behov ved brug af designværktøjer og udarbejdelse af to konkrete prototyper.

Kontakt September Love hvis du ønsker at få afdækket dine brugeres behov og få dem omsat til konkrete løsninger.